Postmodern
Postmodernisme is onder andere een stroming binnen de beeldende kunst die aan veel discussie onderhevig is. Wat is postmodernisme nu eigenlijk?

Aldus de van Dale;

postmodern (bn.)

1 ultramodern
2 een moderne uitstraling hebbend => trendy
3 volgens de opvattingen van het postmodernisme

post∑mo∑der∑īnis∑me (het ~)

1 trend in de architectuur van de jaren '80 om, met behoud van de twintigste-eeuwse
technische verworvenheden, terug te grijpen naar vroegere stijlen
2 filosofische stroming die ervan uitgaat dat de wereld niet
te beheersen is, en van daaruit allerlei stijlen en technieken combineert

Rob Scholte wordt door veel mensen als een postmoderne schilder gezien. Hij is niet blij met dat etiket. Enkele van zijn bekende werken voldoen aardig aan de definitie van de van Dale. Oude schilderijen die in een "vervreemdend" modern jasje zijn gestoken. Ik vind het postmodernisme een beetje raar iets. Veel mensen zien de schilderijen van Piet Mondriaan nog steeds als erg modern (en daardoor ook waardeloos), en "officieel" valt zijn werk nog steeds onder de moderne schilderkunst. En dat voor schilderijen uit 1930!
Bovenstaande afbeelding laat een combinatie zien van leden van het Engelse koninklijk huis en enkele dames van de popgroep "Spice Girls". De overeenkomst tussen beiden is dat ze schatrijk en razendpopulair zijn. Allebei waren ze eregast bij Nelson Mandela. De compositie is bijzonder. De kleine prins Harry geniet zichtbaar onder de aandacht van een Spicegirl. Het lijkt net alsof hij nog wat lang haar heeft in zijn nek. Charles is prettig verrast door de dikke zoen van spice girl Mel C, terwijl zij haar lipstick probeert te verwijderen. De twee schattige tafereeltjes trekken nagenoeg evenveel aandacht. Toen the Beatles op audiŽntie kwamen bij de Engelse koningin had dat iets ontroerends. De god Lennon (wiens naam alleen al, bij ieder normaal mens een brok in de keel bezorgt) kreeg terecht een koninklijke onderscheiding voor bijna bovennatuurlijke prestaties. Of al die aandacht nu wel of niet terecht is voor de "Spice Girls" is eigenlijk niet zo van belang. De afbeelding heeft meer dan genoeg zeggingskracht. De vraag blijft, is zij nu postmodern?